WMS

Før du legger inn kode for kartet, må du laste inn Leaflet-biblioteket. Inkluder Leaflet CSS-filen ved å lime inn følgende:

Inkluder deretter Leaflet JavaScript-filen:

Legg et

-element med en gitt id «map» og sett inn høyde og bredde (for eksempel 400 piksler høyde og 600 piksler bredde):