ingen kjøring i morgen pga vind.

mulig på søndag.