Kjører nå 0830 Hold hunden I band det er rein på kjølen nå.