Kjører spor nå 1.1 kl 1345.

neste tur etter denne blir til fredag.neste lørdag og søndag blir det ikke kjørt. skal ha 2 dag ferie.