Ligger etter i tid grunnet reparasjon. Må også kjøre rundt pga mye grus på vegen.