Løyper kjørt fredag. 15.01

Mye småskavler så sporet ble ikke 100%