Satt spor i dag 24.12.21

Spor satt til trommehaugane.